RIHa

Contextdiagram
Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el RIHa-Milieu heeft ten doel om de informatie te specificeren die (bestuursrechtelijke en strafrechtelijke) instanties in de milieutoezicht- en handhavingssector op hoofdlijnen met elkaar willen delen teneinde relevante situaties inzake het nalevingsgedrag van bedrijven, organisaties, instellingen en personen te kunnen signaleren en ter ondersteuning van het informatiegestuurd handhaven. (Constraint) RIHa-Milieu 1.0 Groep van standaarden die bestaan uit informatiemodellen, eventueel gecombineerd met een berichtuitwisselingsstandaard gebaseerd op het informatiemodel (Grouping) Informatiemod- ellen RIHa 2.0 is een concretisering van het eerdere RIHa 1.0 van de Inspectieraad. RIHa-Milieu is vanaf versie 1.1 een toepassingsprofiel van RIHa 2.0. Dat betekent dat het model zelf is opgenomen in de RIHa 2.0 specificatie en RIHa-Milieu slechts de toepassing van RIHa 2.0 in het milieudomein beschrijft. (Constraint) RIHa 2.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 29-05-2024 14:33:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 14:33:35 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     RIHa
Definitie     Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
URL     https://samenwerken.pleio.nl/groups/view/8b832827-e91b-476c-bb4f-c228b8e5e934/standaardisatie-toezicht-handhaving-milieu/wiki/view/2b38214e-cfc7-42ff-9d5d-eaf069671c42/riha-referentieinformatiemodel-handhaving
Object ID     c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Afkorting     RIHa
Object ID_nl     c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-c677ba20-f15b-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     riha
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:13.