GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view
GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view
Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistraties en landelijke voorzieningen Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent ApplicationComponent Sectoraal knooppunt FlowRelationship routeren notificatie naar afnemer FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship leveren notificatie Generieke weergave van een sectoraal knooppunt. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (FlowRelationship) leveren notificatie FlowRelationship loggen verzending notificatie FlowRelationship instellen abonnementen FlowRelationship aanmelden als afnemer FlowRelationship logging van ontvangst en afhandeling notificatie FlowRelationship leveren notificatie Deze svg is op 05-06-2024 22:40:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:40:46 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-c2fdd145-effe-470f-bba3-7891cc6cc3f4
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : GP04 Inwinnen en routeren van notificaties view
Object ID  : c2fdd145-effe-470f-bba3-7891cc6cc3f4
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Patroon
GEMMA thema  : Verbinden
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Samenhang
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : c2fdd145-effe-470f-bba3-7891cc6cc3f4
Original ID  : id-c2fdd145-effe-470f-bba3-7891cc6cc3f4
Semanticsearch  : gp04 inwinnen en routeren van notificaties view
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:03.