Verwerkingenlogging API-standaard

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Verwerkingenlogging API-standaard
Contextdiagram
Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker- registratiecom- ponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinf- ormatiecompo- nent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbe- heercompone- nt Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Grouping Generieke functies API- standaarden Betaversie van de Contactmomenten API (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard RC2 API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenl- ogging API Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten (Grouping) API- standaarden Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 09:07:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:07:41 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Verwerkingenlogging API-standaard
Definitie     Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen
Toelichting     Met deze API-standaard wordt de wijze waarop de verwerking van gegevens van een object worden vastgelegd en ontsloten gestandaardiseerd. Een object kan hierbij een persoon zijn maar ook bijvoorbeeld een kadastraal object. Het doel van de API-standaard, en daarmee de vastlegging van verwerkingen in een logregistratie is het kunnen duiden van verwerkingen van objectgegevens. De standaard is niet bedoeld, en ook niet geschikt voor het maken van reconstructies van situaties en gegevens in systemen op een bepaald tijdstip in het verleden. Via implementatie van de API-standaard in persoonsgegevens verwerkende systemen kan invulling worden gegeven aan (een deel) van de AVG Verantwoordingsplicht.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
URL     https://vng-realisatie.github.io/gemma-verwerkingenlogging/
Beheerder     VNG Realisatie
Object ID     c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Toelichting     Met deze API-standaard wordt de wijze waarop de verwerking van gegevens van een object worden vastgelegd en ontsloten gestandaardiseerd. Een object kan hierbij een persoon zijn maar ook bijvoorbeeld een kadastraal object. Het doel van de API-standaard, en daarmee de vastlegging van verwerkingen in een logregistratie is het kunnen duiden van verwerkingen van objectgegevens. De standaard is niet bedoeld, en ook niet geschikt voor het maken van reconstructies van situaties en gegevens in systemen op een bepaald tijdstip in het verleden. Via implementatie van de API-standaard in persoonsgegevens verwerkende systemen kan invulling worden gegeven aan (een deel) van de AVG Verantwoordingsplicht.
Object ID_nl     c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Original ID     id-c158d9fc-6421-4d8a-8b2e-eaa33f43ecf8
Semanticsearch     verwerkingenlogging api-standaard
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:53.