imZTC

Contextdiagram
Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiecom- ponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Versie 1 van de ZTC bestaat uit een lijst met zaaktypen en relevante kenmerken in de vorm van een spreadsheet. (Constraint) imZTC 1.0 Zaaktypen informatiemodel (Constraint) imZTC 2.1 Informatiemod- el Versie 2 van de ZTC bestaat uit een informatiemodel voor het specificeren van een zaaktypen en een lijst van referentiezaaktypen conform het informatiemodel. (Constraint) imZTC 2.0 Constraint imZTC 2.1 Groep van standaarden die bestaan uit informatiemodellen, eventueel gecombineerd met een berichtuitwisselingsstandaard gebaseerd op het informatiemodel (Grouping) Informatiemod- ellen Lijst van referentiezaaktypen (Constraint) imZTC 2.1 Content 1.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 12:08:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 12:08:49 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     imZTC
Definitie     Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
Toelichting     De GEMMA Zaaktypecatalogus2 bestaat uit de volgende onderdelen: * het Begeleidend document, * de Referentie-zaaktype-beschrijvingen (Bezwaar behandelen, Subsidieaanvraag behandelen, etc.), die kunnen dienen als startpunt voor de uitwerking van eigen, daarvan afgeleide, zaaktypen, * een Sjabloon voor het specificeren van een zaaktype, ook te gebruiken voor het goede gesprek over de vertaling van een proces naar een zaaktype en voor het registreren van het zaaktype in een applicatie, * een gedetailleerd informatiemodel (InformatieModel ZTC2), * de vertaling daarvan naar een uitwisselformaat (StUF ZTC), * waardenlijsten voor de referentielijsten in IMZTC2 (i.c. generieke documenttypen), * een beschrijving van de wijze waarop de ZTC 2.0 beheerd wordt (het Beheermodel)
GEMMA type     Standaard
Toelichting     De GEMMA Zaaktypecatalogus2 bestaat uit de volgende onderdelen: * het Begeleidend document, * de Referentie-zaaktype-beschrijvingen (Bezwaar behandelen, Subsidieaanvraag behandelen, etc.), die kunnen dienen als startpunt voor de uitwerking van eigen, daarvan afgeleide, zaaktypen, * een Sjabloon voor het specificeren van een zaaktype, ook te gebruiken voor het goede gesprek over de vertaling van een proces naar een zaaktype en voor het registreren van het zaaktype in een applicatie, * een gedetailleerd informatiemodel (InformatieModel ZTC2), * de vertaling daarvan naar een uitwisselformaat (StUF ZTC), * waardenlijsten voor de referentielijsten in IMZTC2 (i.c. generieke documenttypen), * een beschrijving van de wijze waarop de ZTC 2.0 beheerd wordt (het Beheermodel)
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     imZTC
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel_Zaaktypen_%28ImZTC%29
Object ID     be882201-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     be882201-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-be882201-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     imztc
Relaties
ArchiMate-views

De eigenschap “Lc URL nl” (als paginatype) met de invoerwaarde “http://gemmaonline.nl/index.php/informatiemodel_zaaktypen_%28imztc%29” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:27.