SuwiML berichtstandaard

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > SuwiML berichtstandaard
Contextdiagram
De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein. (Constraint) SuwiML berichtstanda- ard Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden (Constraint) SuwiML berichtstanda- ard (actueel) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen. (ApplicationService) Raadplegen Digitaal Klant Dossier (DKD) Constraint SuwiML berichtstanda- ard 3.1 Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkgeversinstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkgeversins- trumenten Berichtenuitwisseling tussen gemeenten en werkzoekendeninstrumentengids (ApplicationInterface) Gegevensuitw- isseling werkzoekende- ninstrumenten Constraint SuwiML berichtstanda- ard 02.01 Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationService) Raadpleging polisgegevens Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 19:16:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 19:16:54 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     SuwiML berichtstandaard
Definitie     De SuwiML berichtstandaard beschrijft de functionele en technische richtlijnen voor het definiëren en uitwisselen van berichten in de ketens in het werk en inkomen domein.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     BKWI
URL     http://www.bkwi.nl/producten/suwinet-services/suwinet-standaarden/
Object ID     bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bdd7e4d1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     suwiml berichtstandaard
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:25.