StUF RIHa

Contextdiagram
StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden StUF-RIHa is nu de VerStUFfing van RIHa 2.0 (i.t.t. eerder RIHa-Milieu 1.0). Mogelijkheden zijn toegevoegd om in zoekopdrachten het te doorzoeken domein en bevoegd gezag te specificeren. Ook wordt zoeken op basis van zaakidentificatie ondersteund. De cardinaliteiten tussen handhavingsobjecten enerzijds en toestemmingen en zaken anderzijds zijn aangepast. De datumvelden bij een toestemming zijn veranderd in datum/tijd velden. (Constraint) StUF RIHa 03.01 Constraint StUF RIHa 03.00 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 21:25:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 21:25:15 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF RIHa
Definitie     StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM).
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Afkorting     StUF RIHa
URL     http://www.informatieuitwisselingmilieu.nl/pagina.php?id=8
Object ID     bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bd953681-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     stuf riha
Relaties
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:24.