Beheren fysieke leefomgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Beheren fysieke leefomgeving
Contextdiagram
Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenb- eheer Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere functies, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenb- esluiten beheer Applicatieservice voor het inwinnen en verwerken van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Inwinnen en verwerken van geometrische gegevens Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor het beheer van objecten in de fysieke leefomgeving die eigendom zijn van de gemeente of waarvoor contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: * Groenbeheer * Gebouwenbeheer * Waterbeheer * Rioolbeheer * Wegenbeheer * Bodembeheer * Begraafplaatsenbeheer (BusinessFunction) Beheren fysieke objecten Beheren van gegevens ten behoeve van bodem en ondergrond. (BusinessFunction) BRO Beheer Het registreren van archeologische onderzoeken en het vastleggen van archeologische objecten. (BusinessFunction) Archeologisch- e objectenbehe- er Beheren van gegevens ten behoeve van adressen en gebouwen. (BusinessFunction) BAG Beheer BusinessFunction Verkeerbeheer Gegevens over kabels en leidingen in de ondergrond beheren in het kader van de WIBON. Het aanleveren van netinformatie volgens het informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL). (BusinessFunction) Kabels- en leidingenbehe- er Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Gemeentelijke eigendommen- beheer Beheren van gegevens over externe veiligheid. (BusinessFunction) Externe veiligheidbehe- er Beheren van gegevens ten behoeve van grootschalige topografie (referentieschaal 1:1000). (BusinessFunction) BGT Beheer Organiseren van de afvalinzameling voor burgers, bedrijven en instellingen en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzamelin- g Beheren van meetgegevens over lucht in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Luchtbeheer Beheren van meetgegevens over geluid in de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Geluidbeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 20:20:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:20:26 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Beheren fysieke leefomgeving
Definitie     Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Object ID_nl     bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Original ID     id-bd0d751e-88f7-40c2-a7ce-fe6be1a57348
Semanticsearch     beheren fysieke leefomgeving
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:34.