StUF EF

Contextdiagram
StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. (Constraint) StUF EF Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Constraint StUF EF 3.10 Versie 3.15 correspondeert met GEMMA e-formulieren specificatie versie 1.5. (Constraint) StUF EF 3.15 Grouping Binnengemee- ntelijke standaarden In versie 3.11 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.11 Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Constraint StUF EF 2.0 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint StUF EF 2.04 In versie 3.12 zijn wijzigingen aangebracht zodat StUF EF voldoet aan de StUF Best Practices en eerdere wijzigingen van StUF. (Constraint) StUF EF 3.12 Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 14:32:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 14:32:14 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     StUF EF
Definitie     StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     StUF Testplatform
Compliancy URL     https://www.gemmaonline.nl
Beheerder     VNG Realisatie
Afkorting     StUF EF
URL     http://gemmaonline.nl/index.php/StUF-EF
Object ID     bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bd066401-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     stuf ef
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:24.