OWMS

Contextdiagram
De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. (Constraint) OWMS Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data- portaalcompo- nent Publicatiesysteem voor de uitvoering van de Wet elektronische bekendmaking. Regelingen die in de CVDR zijn opgenomen, worden gevonden via www.overheid.nl. Zij zijn ook te gebruiken op het Dienstenloket of op een eigen website. (ApplicationService) Invoeren decentrale regelgeving Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Constraint OWMS 4.0 ApplicationService Publiceren decentrale regelgeving Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpu- blicatie- en beheercompo- nent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 07-06-2024 18:02:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 18:02:10 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     OWMS
Definitie     De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet.
Toelichting     De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     Werkmaatschappij-KOOP
Afkorting     OWMS
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/owms
Object ID     bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Toelichting     De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van:
Object ID_nl     bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bbe40411-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     owms
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:14.