MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Contextdiagram
Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.5 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Constraint MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak 1.8 Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtuitwiss- eling berichtenbox burger Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 05-06-2024 19:08:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:08:15 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak
Definitie     Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid.
Toelichting     De inhoudelijke berichten worden via het ebMS-koppelvak van Digikoppeling aangeleverd. Het opvragen van geabonneerden kan via het WUS-koppelvlak, conform de 'bevraging'-variant van Digikoppeling of via de Abonnementservice: via het ebMS-koppelvlak van Digikoppeling. Zie koppelvlakspecificaties. Zie verder ook de info bij de Digikoppeling-standaarden.
GEMMA type     Standaard
Toelichting     De inhoudelijke berichten worden via het ebMS-koppelvak van Digikoppeling aangeleverd. Het opvragen van geabonneerden kan via het WUS-koppelvlak, conform de 'bevraging'-variant van Digikoppeling of via de Abonnementservice: via het ebMS-koppelvlak van Digikoppeling. Zie koppelvlakspecificaties. Zie verder ook de info bij de Digikoppeling-standaarden.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     Testplan en pre-productieomgeving
Compliancy URL     https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Beheerder     Logius
Afkorting     MO BB
URL     https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/
Object ID     bb9f0bd1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     bb9f0bd1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-bb9f0bd1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     mijnoverheid berichtenbox koppelvlak
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:14.