Digimelding

Contextdiagram
Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties. (Constraint) Digimelding Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren. (ApplicationService) Gegevensuitw- isseling meldingen De actuele versie staat voor alle versies van het koppelvlak waarmee de voorziening gebruikt kan worden. Zie de website van de beheerder voor nadere informatie. (Constraint) Digimelding (actueel) Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistrati- e Ondergrond Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 09-06-2024 21:17:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2024 21:17:58 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Digimelding
Definitie     Digimelding koppelvlakspecificatie waarmee meldingen kunnen worden doorgegeven aan de bronhouders van basisregistraties.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     Logius
Afkorting     DMKS
URL     https://www.logius.nl/standaarden/digimelding/
Object ID     b84ad7c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b84ad7c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b84ad7c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     digimelding
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:24.