CMIS

Contextdiagram
Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent De standaard is goedgekeurd als (internationale) OASIS-standaard op 1 mei 2010. Versie 1.0 is opgenomen op de Pas-toe-of-leg-Uit lijst (Constraint) CMIS 1.0 Versie 1.1 is vastgesteld op 1 februari 2013. Deze versie is een superset van versie 1.0. Compliant zijn met 1.1 is gelijk aan compliant zijn met versie 1.0 plus uitbreidingen. (Constraint) CMIS 1.1 Groepering van standaarden die dienen als basis voor het realiseren van koppelingen. Zonder aanvullende afspraken is interoperabiliteit niet gegarandeerd. (Grouping) Halffabrikaat Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 05-06-2024 19:11:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:11:18 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     CMIS
Definitie     Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS).
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     OASIS
Afkorting     CMIS
URL     https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/cmis
Object ID     b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b7345eb1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     cmis
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 mei 2024 om 00:24.