Verantwoord

ArchiMate-modellen > GEMMA > Goals > Verantwoord
Contextdiagram
De overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging. De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen. De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. (Goal) Verantwoord Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Beschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod. (Principle) Beschrijf de dienst nauwkeurig NL Digitaal - Data Agenda Overheid https://www.noraonline.nl/wiki/Data_Agenda_Overheid (Driver) Data Agenda Overheid Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Hanteer in de organisatie-, proces- en informatie inrichting van de gemeente open by design om te kunnen voldoen aan een open overheid (Requirement) Open by design Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. (Principle) Stuur cyclisch op kwaliteit Driver Wet Open Overheid De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Gemeenten nemen hun algoritmen op in "Het Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid" (Requirement) Registratie in het algoritme register RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:19:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:19:13 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Verantwoord
Definitie     De overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging. De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen. De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD04
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Verantwoord_(Doel)
Heeft bron     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     b6ff572c-f7fc-49e8-a78c-297f5627747e
Object ID_nl     b6ff572c-f7fc-49e8-a78c-297f5627747e
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6203
Semanticsearch     verantwoord
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:37.