Folders

ArchiMate-hiërarchie Folders
Element-id  : GEMMA/id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0
ArchiMate-model  : GEMMA
Hiërarchie  : 
 • Strategy
 • Business
  • Bedrijfsservices
  • Bedrijfsrollen
  • Procesarchitectuur
   • Procesbouwstenencatalogus
   • Processenlandschap
   • Bouwstenen-scope
   • Klant-tot-klantproces
   • Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessen
   • Vaststellen omgevingsplan
   • Proceshiërarchie
   • Bouwstenen-services
   • Ketensamenwerking
   • Relatie met zaakgericht werken
   • Actoren en rollen
   • Opleggen sanctie
  • Views extra objecten
  • Bedrijfsactoren
  • Producten
  • Bedrijfsfuncties
   • (Hoofd)bedrijfsfuncties
   • Sub(sub)bedrijfsfuncties
  • Bedrijfssamenwerkingen
  • _Sync GEMMA en project
   • GGM
    • Bedrijfsobjecten
 • Application
  • Applicatieservices
   • Applicatieservices generiek
   • Buitengemeentelijke applicatieservices
    • In patronen
   • Applicatieservices informatiebeveiliging
   • Applicatieservices domeinen
   • API-groepering
  • Applicatie-interfaces
   • HaalCentraal
   • Zaakgericht werken
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten verzamel
   • Referentiecomponenten in ontwikkeling
   • Referentiecomponenten domeinen
   • Basiscomponenten
   • Referentiecomponenten generiek
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
   • Referentiecomponenten intermediair
   • Referentiecomponenten informatiebeveiliging
  • OW Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten (GEMMA Kern / Nieuw / Aangepast)
  • Views extra objecten
   • Applicatiecomponenten overig
   • Buitengemeentelijke voorzieningen overig
   • BBN legenda
  • Procesarchitectuur
   • Bouwstenen-scope
  • _Sync GEMMA en project
   • Logging en verwerkingen
   • Omgevingswet
 • Technology & Physical
 • Motivation
  • Views extra objecten
  • GEMMA standaardenlijst
   • Standaard(versie) verwijderd
   • API-standaarden
    • HaalCentraal
    • Zaakgericht werken
   • Standaarden
   • Standaarden in ontwikkeling
   • API-standaardversies
   • Standaard(versie) onderzoek
   • Standaardversies
   • StUF-standaarden
   • Buitengemeentelijke standaarden
  • _Sync GEMMA en project
   • Omgevingswet
    • Standaardversies
    • Standaarden
   • Logging en verwerkingen
  • Stategie en motivatie
   • Architectuurprincipes
    • NORA
    • GEMMA
    • GEMMA
   • Kernwaarden
    • GEMMA
    • NORA
    • VNG Realisatie
   • Beleidskaders
    • NORA
    • GEMMA
   • Implicaties
   • Kwaliteitsdoelen
    • GEMMA
    • VNG Realisatie
    • NORA
 • Other
  • Standaarden
   • Gradaties
   • GEMMA standaarden indeling
   • API-standaarden
    • Zaakgericht werken
  • Indeling informatie-architectuur
   • Aspecten
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
  • _Sync GEMMA en project
   • GGM
    • Beleidsdomeinen leeg
    • Beleidsdomeinen oud
    • Beleidsdomeinen
    • Taakvelden Iv3
  • Common Ground
  • Domein en doelgroep
   • Domeinen
   • Doelgroep
 • Relations
  • Applicatieservices
   • In patronen
   • Buitengemeentelijke koppelvlakken
  • Applicatiecomponenten
   • Referentiecomponenten in ontwikkeling
   • Basiscomponenten
   • Referentiecomponenten informatiebeveiliging
   • Applicatiecomponenten overig
   • Referentiecomponenten domeinen
   • Referentiecomponenten intermediair
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
   • Referentiecomponenten generiek
  • Applicatiefuncties
   • Groeperende applicatiefuncties
   • Applicatiefuncties informatiebeveiliging
   • Applicatiefuncties generiek
   • Applicatiefuncties domeinen
  • Bedrijfssamenwerkingen
  • Procesarchitectuur
   • Bouwstenen-scope
   • Actoren en rollen
   • Processenlandschap
   • Opleggen sanctie
   • Vaststellen omgevingsplan
   • Relatie tussen bedrijfsfuncties en deelprocessen
   • Bouwstenen-services
   • Procesbouwstenencatalogus
   • Klant-tot-klantproces
   • Proceshiërarchie
   • Ketensamenwerking
   • Relatie met zaakgericht werken
  • Views extra objecten
   • Id-b58b6b03-a59d-472b-bd87-88ba77ded4e6-0-4155
   • Applicatiecomponenten overig
  • Applicatiesamenwerkingen (groepen)
   • Buitengemeentelijke applicatiesamenwerkingen
  • Bedrijfsfuncties
   • Sub(sub)bedrijfsfuncties
   • (Hoofd)bedrijfsfuncties
  • Producten
  • Groepen
  • Bedrijfsactoren
  • Zaakgericht werken
  • ArchiMate
   • Aggregations
   • Flow-relationships
   • Realizaton-relationships
   • Assignment-relationships
   • Association-relationships
   • Serving-relationships
  • Motivatie en strategie
   • Implicatie associeert met andere elementen
   • Principe realiseert Kwaliteitsdoel
   • Principes beinvloeden Kernwaarden
  • _Sync GEMMA en project
   • Logging en verwerkingen
   • Omgevingswet
   • GGM
    • Beleidsdomeinen
    • Bedrijfsobjecten
    • GGM iv3 hierarchie
  • Standaarden
   • Standaardversie (actueel)
   • Standaarden in ontwikkeling
   • Standaarden en versie in onderzoek
   • Aanbevolen
   • Verplicht
   • Standaardversies
 • Views
  • 3. Informatie-architectuur
   • Buitengemeentelijke voorzieningen
   • Domeinarchitecturen
    • DA Publieksdiensten
    • DA Bestuur
    • DA Openbare orde en veiligheid
    • DA Sociaal
    • DA Ondersteuning
    • DA Fysieke leefomgeving
   • API standaarden
    • Haal Centraal
    • Zaakgericht werken
     • API-standaarden
      • API-interfaces
      • Referentiecomponenten, API-standaarden en interfaces
   • Toelichtingen
  • 1. Strategie en motivatie
   • GEMMA
   • Motivatiemodellen
  • 5. Standaarden
  • _Sync GEMMA en project
   • GGM
    • GGM naar GEMMA
     • Bedrijfsobjecten
     • Indelingsmodellen
   • Omgevingswet
    • Naar GEMMA
   • Logging en verwerkingen
  • 4. Thema-architecturen
   • Privacy en informatiebeveiliging
    • Informatiebeveiliging
   • Zaakgericht Werken
    • Zaakgericht Werken in GEMMA (wiki document)
     • Overerving Uitwerking Zaakgericht Werken
   • Duurzame toegankelijkheid en transparantie
   • Gegevensmanagement
   • Common Ground
   • _archief
    • Verbinden
     • Patronen
      • GEMMA patronen
      • Integratiepatronen
     • Informatiearchitectuur
     • Componenten Katern Verbinden
   • Werken met APIs
  • 2. Bedrijfsarchitectuur
   • Procesarchitectuur
  • Beheer
   • Beheren relaties
    • Motivatie
   • Overerving
   • Publiceren niet gebruikte elementen
   • GEMMA modellering
    • Templates voor modellering


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 22 mei 2024 om 12:51.