Digitaal ontwerpencomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Digitaal ontwerpencomponent
Contextdiagram
Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpenco- mponent Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 (Geo Tagged Image File Format) waarbij geo-referentie als tags in de file is opgenomen. Coderingsstandaard voor geo-gerefereerde rasterdata (bijv. satelliet/luchtfoto’s). (Constraint) GeoTIFF IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC Applicatieservice voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten. (ApplicationService) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). (Constraint) Simple feature access ISO 19125 Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Bestandsuitwisselformaat voor geo-informatie (Constraint) GeoPackage Nederlands profiel Web Map Service gebaseerd op ISO 19128 (Constraint) WMS NL profiel Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd. (Constraint) ISO 19107 Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19115 voor geografie (Constraint) NL metadata profiel voor geografie Nederlands metadata profiel gebaseerd op ISO 19119 voor services (Constraint) NL metadata profiel voor services Web Feature Service (WFS) Met een Web Feature Service protocol kan je informatie opvragen, aanleveren, bewerken en analyseren. Je krijgt dan data in GML terug. Dit Nederlandse profiel is een verduidelijking op de internationale ISO 19142 voor Web Feature Services versie 2.0. In het Nederlandse profiel zijn een aantal keuzevrijheden beperkt om meer eenduidigheid te krijgen in dit type services. (Constraint) WFS NL profiel NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is een standaard voor het maken en overdragen van digitale CAD modellen in de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) (Constraint) NLCS RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 06-06-2024 09:47:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:47:03 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Digitaal ontwerpencomponent
Definitie     Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten
Toelichting     De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.
GEMMA type     Referentiecomponent
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting     De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Integriteit     1
Integriteit     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl     b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade
Original ID     id-b1c320cc-ed92-41f0-82ed-e16d347d9ade
Semanticsearch     digitaal ontwerpencomponent
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:09.