Ondersteunen van burgerparticipatie

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Ondersteunen van burgerparticipatie
Contextdiagram
Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticip- atie Applicatieservice voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquêtes (ApplicationService) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecom- ponent Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Applicatieservice voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationService) Input vragen voor beleid Applicatieservice voor het ondersteunen van burgerinitiatieven (ApplicationService) Ondersteunen van burgerinitiatiev- en Het vragen van input en gezamenlijk formuleren van nieuw beleid (BusinessFunction) Beleid cocreatie (nieuw) Het faciliteren van bekendheid en eventuele deelname aan burgerinitiatieven (BusinessFunction) Burgerinitiatie- ven facilitering AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-06-2024 19:16:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 19:16:33 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Ondersteunen van burgerparticipatie
Definitie     Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.
Object ID     af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     af5f8651-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-5a24a4cf4e084e6fbf6073cee6eb5894
Semanticsearch     ondersteunen van burgerparticipatie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:40.