Informatie- en archiefbeheer

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Informatie- en archiefbeheer
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Het beheren van de gebruikte systeemomgeving zodanig dat verantwoorde duurzame opslag is geborgd. (BusinessFunction) Algemeen beheer duurzame opslag informatieobje- cten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobje- cten Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan archiefbeheer. Binnen deze cluster vallen bijvoorbeeld preservering en het bestrijden van papiervisjes. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Informatie- en archiefbeheer. (BusinessProcess) Beheren archief en informatie Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobje- cten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobje- cten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 07:33:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 07:33:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Informatie- en archiefbeheer
Definitie     Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden.
Toelichting     Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Bijv. door van belang zijnde informatieobjecten te archiveren en voor daartoe geautoriseerde geautoriseerde medewerkers of externe ter beschikking te stellen. Informatieobjecten kunnen bijv. in- of uitgaande documenten zijn, opgestelde beleidsnotities, genomen besluiten of vergaderverslagen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     aa83e0ca-8ee0-4517-9dbd-2d52bc80abbd
Object ID_nl     aa83e0ca-8ee0-4517-9dbd-2d52bc80abbd
Original ID     id-aa83e0ca-8ee0-4517-9dbd-2d52bc80abbd
Semanticsearch     informatie- en archiefbeheer
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:11.