Uitvoering Sociaal Domein

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Uitvoering Sociaal Domein
Contextdiagram
Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Grouping Sociaal domein Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievo- ering sociaal domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealis- atie sociaal domein AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-06-2024 03:09:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2024 03:09:39 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Uitvoering Sociaal Domein
Definitie     Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie domein
GEMMA type     Bedrijfsfunctie domein
Object ID     aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Object ID_nl     aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Original ID     id-aa1864da-592b-40a7-b816-e7e76dc4c446
Semanticsearch     uitvoering sociaal domein
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:11.