Financien

Financien
Grouping Financien Opdracht voor de uitvoering van een activiteit of een stap in een proces. (BusinessObject) Werkorder is kostensoort (BusinessObject) Hoofdrekening Rekening waaraan boekingen in een financi√´le administratie samen worden toegeschreven. (BusinessObject) Kostenplaats Persoon die een opdracht verstrekt. (BusinessObject) Opdrachtgever Het resultaat van een proces dat in het economisch verkeer een waarde bezit. (BusinessObject) Product Een op korte of middellange termijn nagestreefde situatie (BusinessObject) Doelstelling Verzameling van posten die in het kader van automatische verwerking een logisch geheel vormen. (BusinessObject) Batch Een item uit een batch (BusinessObject) Batchregel Wijziging van een situatie (BusinessObject) Mutatie Partij die een opdracht aanvaardt. (BusinessObject) Opdrachtnemer Iemand aan wie een dienst of product geleverd is waardoor recht op een vergoeding is ontstaan (BusinessObject) Debiteur Schriftelijke rekening of nota voor de geleverde zaken of verrichte diensten. (BusinessObject) Factuur Een item op de begroting (BusinessObject) Begrotingregel Onderdeel van een langere tekst. (BusinessObject) Hoofdstuk Een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde (meestal toekomstige) periode zodat hier een afstemming tussen plaats kan vinden om eventuele tekorten en overschotten vroegtijdig in kaart te kunnen brengen. (BusinessObject) Begroting Bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans (BusinessObject) Activa Een opdracht (gezien vanuit de klant) voor √©√©n of meer leveringen door de leverancier aan die klant van een bepaalde hoeveelheid gespecificeerde goederen en/of diensten onder overeengekomen leveringsvoorwaarden en prijzen. (BusinessObject) Inkooporder Een rekening-courant bij een bank (BusinessObject) Bankrekening Een applicatiecomponent die gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. (BusinessObject) Applicatie Perceel of vastgoed waar de gemeente een zakelijk recht heeft, en optioneel verhuurd, verpacht of anderzinds aan een derde partij. (BusinessObject) Vastgoedobject Aan derden toegekende financiele middelen, bestemd voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten (BusinessObject) Subsidie Geeft een recht op een goed, zoals een onroerende zaak of een roerende zaak. (BusinessObject) Zakelijk Recht <font color="#610e6a">Het deel van een functioneel afgebakend onderdeel binnen de organisatie dat haar activiteiten uitvoert binnen een VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE en die verantwoordelijk is voor de behandeling van zaken.</font> (BusinessObject) ORGANISATORISCHE EENHEID bepaalde tijdsduur. (BusinessObject) Periode BusinessObject Betaling Een niet-natuurlijk persoon die een product of dienst levert aan de organisatie (BusinessObject) Leverancier Document waarin een heoveelheid werk is beschreven (BusinessObject) Werkbon Bindende overeenkomst (BusinessObject) Contract BusinessObject Verplichting WMO Jeugd het betreft hier het formulier 'Aanvraag Inkooporder' (BusinessObject) Aanvraag Inkooporder AssociationRelationship heeft AssociationRelationship valt binnen AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is budgetverantwo- ordelijk AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is opdrachtgev- er AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is opdrachtgev- er AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship naar AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship is opdrachtne- mer AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gedekt via AssociationRelationship schrijft op AssociationRelationship crediteur AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship binnen AssociationRelationship heeft AssociationRelationship valt binnen AssociationRelationship gerelateerd AssociationRelationship oorspronkelijk AssociationRelationship wordt geschreven op AssociationRelationship verplichting aan AssociationRelationship betreft AssociationRelationship hoort bij AssociationRelationship naar AssociationRelationship heeft herkomst AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship mondt uit in Deze svg is op 05-06-2024 23:07:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 23:07:44 CEST
Legenda
   
   

   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Financien
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-a9ea2ebd-64de-4636-b9eb-e5b612425b63
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Financien
Bron  : GGM
Scope  : Gemeente
Detailniveau  : Samenhang
Viewtype  : Basis
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Object ID  : a9ea2ebd-64de-4636-b9eb-e5b612425b63
GEMMA URL  : https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a9ea2ebd-64de-4636-b9eb-e5b612425b63
GEMMA thema  : Data
Beleidsdomein  : Financien
Object ID_nl  : a9ea2ebd-64de-4636-b9eb-e5b612425b63
Original ID  : id-d6635d6bd32f4b56afe4995171c554b4
Semanticsearch  : financien
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:13.