LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Contextdiagram
Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistrati- e Grootschalige Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationService) Bijhouding BGT Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties. (Grouping) Basisregistrati- es Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (BusinessService) Beschikbaarst- elllen grootschalige topografie Nederland RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 07-06-2024 10:42:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-06-2024 10:42:44 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie
Definitie     Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.
GEMMA type     Buitengemeentelijke voorziening
Contextview     1c197dc3-71e5-40dc-8f5d-a96e983b41af
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Buitengemeentelijke voorziening
Object ID     a9602f71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     a9602f71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-a9602f71-7ecf-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     lv-bgt - basisregistratie grootschalige topografie
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:10.