Toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen
Toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen
Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcompon- ent Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging API voor het loggen, opvragen, wijzigingen en verwijderen van verwerkingsacties (ApplicationInterface) Verwerkingenlogging API Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenlogging API- standaard Service voor het loggen van verwerkingsacties (ApplicationService) Logging en ontsluiting van verwerkingen Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationService) Privacy Applicatieservice voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken. (ApplicationService) Configureren van loggingbronnen Applicatieservice voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers. (ApplicationService) Delen loggegevens Applicatieservice voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem (ApplicationService) Registreren loggegevens ApplicationService Monitoring en logging De infrastructurele applicatieservices staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Infrastructurele applicatieservices (eerste aanzet) Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het vastleggen van een verwerkingsactie. Voor het vastleggen van verwerkingsacties die geen autorisatie vereisen, wordt de functie 'log verwerkingsactie' gebruikt. Voor verwerkingsacties die wel autorisatie vereisen, wordt de functie 'Log vertrouwelijke verwerkingsactie' gebruikt. (ApplicationService) Loggen verwerkingenlogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het opvragen een verwerkingsacties. Afhankelijk van de gewenste set aan gegevens wordt een specifieke functie gebruikt. Bij de functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Beperkte set velden, vertrouwelijkheid opgeheven' worden niet alle velden geretourneerd. Zo wordt om privacy redenen de gebruiker niet geretourneerd en om wille van de veiligheid het systeem en de gegevensopslag niet. De functies 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, niet vertrouwelijk' en de functie 'Opvragen Verwerkingsacties - Alle velden, vertrouwelijk' retourneren deze informatie wel. Alleen een bevoegde functionaris zoals bijvoorbeeld een Privacy Officer zou hiervoor geautoriseerd mogen worden. De ‘niet vertrouwelijke’ functies retourneren alleen verwerkingsacties over verwerkingen die niet vertrouwelijk zijn en die dit ook nooit geweest zijn. De ‘vertrouwelijkheid opgeheven’ functies retourneren ook verwerkingsacties die ooit vertrouwelijk geweest zijn. Verwerkingsacties acties die ooit vertrouwelijk waren, moet ook na het opheffen van die vertrouwelijkheid vaak gezien worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Denk aan een fraudeonderzoek. Zelfs als een dergelijk onderzoek uiteindelijk niets opgeleverd heeft, kan het aantreffen van verwerkingsacties over een onderzoek leiden tot een vooroordeel. Ook deze functies mogen dus alleen door bevoegde functionarissen zoals Privacy Officers gebruikt worden. (ApplicationService) Opvragen verwerkingenlogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het verwijderen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Verwijderen verwerkingenlogging Deze applicatieservice is een verzameling van meerdere functies die betrekking hebben op het wijzigen van verwerkingsacties. (ApplicationService) Wijzigen verwerkingenlogging Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords ten behoeve van het reconstrueren van wat er met de gegevens gebeurd is (ApplicationService) Registreren en delen van auditlogging Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (Grouping) Privacy en informatiebeveiliging Bijhouden en ontsluiten systeemgebeurtenissen ten behoeve van informatiebeveiliging, foutoplossing en het optimaliseren van systemen (ApplicationService) Registreren en delen technische logging CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 11:45:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 11:45:55 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-a8472423-fcb4-4e29-93d0-032f91e8add6
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen
Object ID  : a8472423-fcb4-4e29-93d0-032f91e8add6
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Toelichting
GEMMA thema  : Privacy en informatiebeveiliging
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Samenhang
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : a8472423-fcb4-4e29-93d0-032f91e8add6
Original ID  : id-a8472423-fcb4-4e29-93d0-032f91e8add6
Semanticsearch  : toelichting logging - technisch, audit en verwerkingen
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:16.