Exploitatie fysieke leefomgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Exploitatie fysieke leefomgeving
Contextdiagram
Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodati- es Het verhuren van gemeentelijk vastgoed en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren vastgoed en terreinen Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het uitvoeren van activiteiten voor het exploiteren van gemeentelijke haven(s) (BusinessFunction) Exploiteren van havens Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaats- en Exploiteren van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Exploiteren van afvalopslag en- verwerking Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaats- en AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-06-2024 09:36:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2024 09:36:38 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Exploitatie fysieke leefomgeving
Definitie     Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     a4504f6c-e588-45d3-bf6e-8d86515d7696
Object ID_nl     a4504f6c-e588-45d3-bf6e-8d86515d7696
Original ID     id-a4504f6c-e588-45d3-bf6e-8d86515d7696
Semanticsearch     exploitatie fysieke leefomgeving
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:12.