Afval

Afval
Grouping Afval De betekenisvolle formulering van een waargenomen feit, waaraan een waarde kan worden toegekend (BusinessObject) Melding Onderdeel, deeltje (BusinessObject) Fractie Locaties die worden aangedaan tijdens het rijden van een route. Dit kunnen adressen zijn en/of GML-punten met een x- en y-coordinaat. Avalex hanteert op het moment van schrijven alleen adressen, ook voor de containers. (BusinessObject) Locatie Routes die gereden worden om bepaalde fracties vuilnis op te halen. Routes gaan langs locaties, waar afhankelijk van de routesoort een containers, bepaalde plekken of adressen worden aangedaan. <ul> <li>huis-aan-huis: er worden locaties met adressen aangedaan</li> <li>illegale dumping, grofvuil: er worden locaties aangedaan (evt met adres)</li> <li>containters: er worden locaties met containers aangedaan</li> </ul> (BusinessObject) Route Verplaatsing van een wegvoertuig over een wegpad (BusinessObject) Rit Overeenkomst tussen concurrenten met betrekking tot de prijs van goederen of diensten. (BusinessObject) Prijsafspraak Een stop die een vuilniswagen maakt tijdens het doen van een rit. Bijgehouden wordt de gewichtstoename van de lading (BusinessObject) Ophaalmoment Een vrachtwagen die gebruikt wordt om afval in te zamelen bij bedrijven en huishoudens (huisvuil) (BusinessObject) Vuilniswagen BusinessObject Pas Een locatie die specifiek bestemd is voor het brengen van gescheiden huishoudelijk afval en grofvuil. (BusinessObject) Milieustraat Activiteit, inhoudende a. het zich ontdoen van stoffen (BusinessObject) Storting Container voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen dwz afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft die zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen (BusinessObject) Container Komt overeen met een VJV Bron: GEM_VJV (Distinct op REQ_ID) ID: REQ_ID (BusinessObject) AanvraagOfMelding AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship gaat langs AssociationRelationship ophalen AssociationRelationship volgens AssociationRelationship uitgevoerd met AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gestopt op AssociationRelationship gelost AssociationRelationship uitgevoerde storting AssociationRelationship geldig voor AssociationRelationship inzamelpunt van AssociationRelationship bij AssociationRelationship fractie AssociationRelationship geschikt voor AssociationRelationship heeft Deze svg is op 05-06-2024 22:03:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:03:36 CEST
Legenda
   
   

   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Afval
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-a2427e76-7cb6-4bad-b44c-c4ab3a86f487
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Afval
Bron  : GGM
Scope  : Gemeente
Detailniveau  : Samenhang
Viewtype  : Basis
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Object ID  : a2427e76-7cb6-4bad-b44c-c4ab3a86f487
GEMMA URL  : https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-a2427e76-7cb6-4bad-b44c-c4ab3a86f487
GEMMA thema  : Data
Beleidsdomein  : Afval
Object ID_nl  : a2427e76-7cb6-4bad-b44c-c4ab3a86f487
Original ID  : id-2d44f5f036554541baa6867f6d9ded98
Semanticsearch  : afval
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:47.