Varianten e-Depotvoorziening

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Varianten e-Depotvoorziening
Varianten e-Depotvoorziening
ArchiMateNote - . ArchiMateNote - . ArchiMateNote Variant 3 - brede opslagfunctie De e-Depotvoorziening is de door de zorgdrager gevraagde applicatie of dienst met ondersteuning voor alle benodigde applicatiefuncties. Indien gekozen wordt voor variant 3 dan moet ook ondersteuning geboden worden voor het het beheer en de registratie van documenten. (ApplicationComponent) e-Depotvoorziening Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent ArchiMateNote Variant 1 - archiefbewaarplaats De e-Depotvoorziening is de door de zorgdrager gevraagde applicatie of dienst met ondersteuning voor alle benodigde applicatiefuncties. Indien gekozen wordt voor variant 3 dan moet ook ondersteuning geboden worden voor het het beheer en de registratie van documenten. (ApplicationComponent) e-Depotvoorziening Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent ArchiMateNote Variant 2 - archiefruimte De e-Depotvoorziening is de door de zorgdrager gevraagde applicatie of dienst met ondersteuning voor alle benodigde applicatiefuncties. Indien gekozen wordt voor variant 3 dan moet ook ondersteuning geboden worden voor het het beheer en de registratie van documenten. (ApplicationComponent) e-Depotvoorziening Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent ArchiMateNote Statische-fase ArchiMateNote Afgehandelde-zaak-fase ArchiMateNote Lopende-zaak-fase Deze svg is op 05-06-2024 18:48:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 18:48:10 CEST
Legenda
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Varianten e-Depotvoorziening
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-a0a7f622-9630-43a8-80c0-38c5d4c427da
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Varianten e-Depotvoorziening
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : a0a7f622-9630-43a8-80c0-38c5d4c427da
Detailniveau  : Detail
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Keten
GEMMA thema  : Duurzame toegankelijkheid en transparantie
Viewtype  : Illustratie
Object ID_nl  : a0a7f622-9630-43a8-80c0-38c5d4c427da
Original ID  : id-a0a7f622-9630-43a8-80c0-38c5d4c427da
Semanticsearch  : varianten e-depotvoorziening
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:31.