Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Contextdiagram
Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (Grouping) Sociaal domein applicatieservi- ces voor inwoners en ondernemers Grouping Sociaal domein Applicatieservice voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationService) Ondersteunen van zelfdiagnose Groepering van applicatieservices ten behoeve van inwoners en ondernemers (BusinessRole) Inwoners en ondernemers Applicatieservice om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationService) Ontsluiten van kennis Applicatieservice die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initiërend. (ApplicationService) Matchen van vraag en aanbod AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 06:13:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 06:13:30 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Definitie     Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep applicatieservices zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken.
GEMMA type     Groep
GEMMA subtype     Domein en doelgroep
GEMMA type     Groep
Object ID     97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     97f63f63-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-b7cfd10269cf414d9e37f8229d46d16b
Semanticsearch     sociaal domein applicatieservices voor inwoners en ondernemers
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:56.