Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Een groep van componenten met ondersteuning voor de informatiebeveiligingsmaatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (Grouping) Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Contractmanagement ICT en facilitaire diensten, softwarelicentiemanagement (ApplicationService) Beheren contracten De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Applicatieservice voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationService) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Applicatieservice voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationService) Ondersteunen van IT-objectenbeheer Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Beheren softwarelicenties (ApplicationService) Beheren softwarelicenties Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software-licentiebeheercomponent Grouping Applicatieontwikkeling- en onderhoud Het ondersteunen van het ontwikkelen van software (ApplicationService) Ontwikkelen applicaties Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software-ontwikkelcomponent Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken (ApplicationService) Beheren van releases en versies Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie-en-release- beheercomponent Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (Grouping) Privacy en informatiebeveiliging Applicatieservice voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationService) Privacy Beheren AVG verwerkingenregister (ApplicationService) Bijhouding (AVG) verwerkingenregister Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenregistercomponent ArchiMateNote (Nog) niet opgenomen in SWC Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationService) Registreren en delen van AVG logging Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent ArchiMateNote (Nog) niet opgenomen in SWC Monitoring, blokkering en signalering van gevoelige data (ApplicationService) Gevoelige data-monitoring Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent Applicatieservice voor risicobeheer en continuïteit (ApplicationService) Risicobeheer en continuïteit Beheer van financiële-, Privacy- en Informatiebeveiligingsrisico's (ApplicationService) Beheren risico’s Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheercomponent Beheer media en backup en terugzetten informatie (ApplicationService) Beheren backup Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel- component Maken en beheren van bedrijfscontinuïteitsplannen en -strategieën en -procedures (ApplicationService) Bedrijfscontinuïteitsplanning Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsbeheercompo- nent Applicatieservice voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationService) ICT Toegangsbeveiliging Beheren, genereren, controleren, opslaan en uitgeven wachtwoorden (ApplicationService) Beheren wachtwoorden Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent Applicatieservice ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationService) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Applicatieservice voor gegevensbescherming en onderzoek. (ApplicationService) Gegevensbescherming en onderzoek Ondersteunen van forensisch onderzoek (ApplicationService) Ondersteunen van forensisch onderzoek Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch-onderzoekscomponent Beheersen en veilig schonen van media (ApplicationService) Beheren media Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media-behandelingcomponent Beschermen tegen malware (ApplicationService) Beschermen tegen malware Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware-component Opsporen van ongewenste email en deze filteren (ApplicationService) Spam-filtering Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti-spamcomponent Afdwingen van bepaalde instellingen(beveiliging) en het op afstand wissen (wipen) van mobiele apparaten (ApplicationService) Mobiele apparaten beveiliging Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementcomponent De infrastructurele applicatieservices staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Infrastructurele applicatieservices (eerste aanzet) Applicatieservice voor beheer en beveiliging van netwerken. (ApplicationService) Netwerkbeveiliging Beheersen van datastromen, scheiden van netwerken (ApplicationService) Beheren netwerkverkeer Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall-component Inspecteren, detecteren en blokkeren van verschillende soorten DDOS aanvallen (ApplicationService) Netwerkbescherming Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS-component Digitale Inbraakdetectie en -preventie, APT signalering (ApplicationService) Inbraakdetectie en signalering Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent Beheer van VPN-verbindingen (ApplicationService) Beheer van VPN-verbindingen Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN-beheercomponent Scannen van netwerken op kwetsbaarheden, zowel van (ApplicationService) Netwerkscanning Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability-beheercomponent Verzamelen, combineren en analyseren van IT-gerelateerde beveiligingsinformatie, Cloud Access Security Broker, APT bescherming (ApplicationService) Actieve netwerkmonitoring Een SIEM-beheercomponent (Security Information & Event management) voor het beheren van technische beveiligingsinformatie (ApplicationComponent) SIEM-beheercomponent Beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationService) Beheren netwerk Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbeheercomponent ApplicationService Monitoring en logging Bijhouden en ontsluiten systeemgebeurtenissen ten behoeve van informatiebeveiliging, foutoplossing en het optimaliseren van systemen (ApplicationService) Registreren en delen technische logging Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component ArchiMateNote (Nog) niet opgenomen in SWC Deze svg is op 05-06-2024 20:50:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:50:47 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-90483141-8b35-491d-87e8-6ec1590fc89b
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Referentiecomponenten met ondersteuning voor BIO maatregelen
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Detailniveau  : Samenhang
Domein  : Niet domeingebonden
GEMMA thema  : Privacy en informatiebeveiliging
Object ID  : 90483141-8b35-491d-87e8-6ec1590fc89b
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Titel view SWC  : Referentiecomponenten en ondersteuning BIO maatregelen
Viewtype  : Basis
Object ID_nl  : 90483141-8b35-491d-87e8-6ec1590fc89b
Original ID  : id-90483141-8b35-491d-87e8-6ec1590fc89b
Semanticsearch  : referentiecomponenten met ondersteuning voor bio maatregelen
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:45.