SWC beheerview VTH

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > SWC beheerview VTH
SWC beheerview VTH
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten) voor vergunningen in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen van vergunningverlening Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving De API 'Verzoeknotificatie ontvangen ebMS' ontvangt een SOAP/XML bericht van het DSO-LV zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS Een REST API voor het afhandelen van verzoeken die in het DSO-LV staan. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. (ApplicationInterface) Samenwerkfunctional- iteit API Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API Derde partij Aanleverservice (ApplicationInterface) 3PAS API Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform. (Constraint) 3PAS API-standaard De Omgevingsdocumenten Presenteren API is bedoeld voor het objectgericht ontsluiten van omgevingsdocumenten binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). (ApplicationInterface) Omgevingsdocumen- ten Presenteren API Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API-standaard Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert. (Constraint) Samenwerkfunctional- iteit API-standaard Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (Constraint) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdocument presenteren API- standaard Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). (Constraint) TPOD BOPA CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 22:15:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 22:15:17 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view SWC beheerview VTH
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : SWC beheerview VTH
Documentatie  : Beheerview tbv de Softwarecatalogus. Wordt niet gepubliceerd op GEMMA Online.
Object ID  : 8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Contentfilter
Object ID_nl  : 8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Original ID  : id-8f7ec837-3ed0-4b40-ac97-4e5a07cae322
Semanticsearch  : swc beheerview vth
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:45.