Privacy

Contextdiagram
De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Driver Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Driver Betere en goedkopere dienstverlenin- g op basis van het gebruikersper- spectief (BZK) Digitale Basisinfrastructuur https://www.noraonline.nl/wiki/Digitale_Basisinfrastructuur (Driver) Digitale Basisinfrastru- ctuur Driver Nederlandse Digitaliserings- strategie Hanteer in de organisatie- , proces- en informatie inrichting privacy by design. (Requirement) Privacy by desgin Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid Driver Monitor Begrijpelijke Overheidsteks- ten Driver Big Data in een vrije en veilige samenleving NL Digitaal - Data Agenda Overheid https://www.noraonline.nl/wiki/Data_Agenda_Overheid (Driver) Data Agenda Overheid Om de privacy van de inwoners te borgen is het recht om vergeten te worden waarbij gegevens ook vernietigd worden van inwoners waarvoor de gemeente geen wettelijke bewaarplicht heeft. (Requirement) Het recht om vergeten te worden De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen Driver Wat is Duurzaamheid (CBS) Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Driver Dienstverlenin- g Position Paper (VNG) Driver Overheid in contact Alle informatieobjecten moeten op basis van classificatie en/of autorisatie & authenticatie (policies) beschikbaar en bruikbaar zijn voor diegene die daar recht toe hebben. Onderscheid gemaakt moet worden in primaire en secundaire gebruikers op basis van doelbinding. De informatie beschikbaar moet worden gesteld in een bestandsformaat dat samenhangt met het doel waarvoor de informatie wordt gebruikt. (Requirement) Dataclassificat- ie en doelbinding op dataniveau NL DIGIBeter https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter NL DIGIbeter 2020 - Agenda Digitale Overheid https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf (Driver) NL DIGIbeter Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Driver Overheidsbre- de implementatie- agenda digitale dienstverlenin- g 2017 Driver Regie op Gegevens Digitale Overheid Driver Regeerakkoor- d 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Driver Brede maatschappeli- jke heroverweging Rijksfinancien Driver AVG (Algemene Verordening Gegevensbes- cherming) Driver Nationaal Uitvoeringspro- gramma Dienstverlenin- g en e- Overheid (NUP) Driver Actieplan Nederland Open in Verbinding InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 05-06-2024 20:40:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:40:32 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Goal
Label     Privacy
Definitie     De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy.
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
ID     KD05
NORA kwaliteitsdoel     https://www.noraonline.nl/wiki/Privacy_(Doel)
Heeft bron     NORA
GEMMA type     Kwaliteitsdoel
Object ID     8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803
Object ID_nl     8e9f60b2-acf7-4104-ac04-9bf79ec6d803
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6204
Semanticsearch     privacy
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:37.