Overerving zaakgericht werken

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Overerving zaakgericht werken
Overerving zaakgericht werken
Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelcomponent (abstract component) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent Applicatieservice voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationService) Aanmaken zaak Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent Applicatieservice voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationService) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Applicatieservice voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationService) Agenderen van zaken Applicatieservice voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationService) Monitoren zaken Applicatieservice voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakgegevens Applicatieservice voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationService) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Applicatieservice voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype. (ApplicationService) Ondersteunen zaakafhandeling ArchiMateNote In deze view wordt gedefinieerd wat de procesondersteunende componenten zijn en wat de gedeelde functionaliteit en standaarden zijn ArchiMateNote Een Meldingen openbare ruimtecomponent is een specifiek procesafhandelcomponent. Hiervoor geldt dat de standaard ZGW API aanbevolen is ArchiMateNote Voor de Generiek Zaakafhandelcomponent geldt dat de standaard ZGW API verplicht is ArchiMateNote Voor alle procesondersteunende componenten geldt dat de applicatiefunctie beheren zaken wordt ondersteund Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Applicatieservice voor het bepalen van de zaakstatussen (obv een zaaktype), het toewijzen van medewerkers en het plannen hiervan in de tijd. (ApplicationService) Plannen van zaken RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 23:07:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 23:07:04 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Overerving zaakgericht werken
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-89ed57f3-56a2-4e58-9a1a-ae65ce0cbfa7
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Overerving zaakgericht werken
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Overerving
GEMMA thema  : Zaakgericht werken
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Object ID  : 89ed57f3-56a2-4e58-9a1a-ae65ce0cbfa7
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 89ed57f3-56a2-4e58-9a1a-ae65ce0cbfa7
Original ID  : id-89ed57f3-56a2-4e58-9a1a-ae65ce0cbfa7
Semanticsearch  : overerving zaakgericht werken
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:55.