Huisvesting

Contextdiagram
Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ophalen en afvoeren van afval. (BusinessFunction) Intern afvalbeheer Het verlenen hulp bij gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpver- lening Het afhandelen en routeren van inkomende en uitgaande goederenstromen en het beheren van goederen. (BusinessFunction) Goederenafha- ndeling Het schoonmaken van gebouwen, ruimtes en meubilair. (BusinessFunction) Schoonmaak Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Vastgoedbehe- er Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Huisvesting. (BusinessProcess) Beheren huisvesting Applicatieservice voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationService) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Applicatieservice voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationService) Ondersteunen van helpdeskwerk- zaamheden Applicatieservice voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationService) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Het verzorgen van catering. (BusinessFunction) Cateringbehe- er AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 16:37:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 16:37:56 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Huisvesting
Definitie     Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.
Toelichting     Bijv. via het onderhouden van gebouwen en daarmee verbonden installaties (elektrische en werktuigbouwkundige), het zorgdragen voor de aanwezigheid van gebouwgebonden zaken als water, gas, en elektra en het verzorgen van (interne) verhuizingen. Naast gebouwen zelf behoren hiertoe ook ruimten en stallingen en parkeerplaatsen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Bijv. via het onderhouden van gebouwen en daarmee verbonden installaties (elektrische en werktuigbouwkundige), het zorgdragen voor de aanwezigheid van gebouwgebonden zaken als water, gas, en elektra en het verzorgen van (interne) verhuizingen. Naast gebouwen zelf behoren hiertoe ook ruimten en stallingen en parkeerplaatsen.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     877dc781-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     877dc781-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-877dc781-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     huisvesting
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:03.