Fysieke leefomgeving ontwikkeling

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Fysieke leefomgeving ontwikkeling
Contextdiagram
Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in algemeen verbindende voorschriften voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling algemeen verbindende voorschriften fysieke leefomgeving Grouping Fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in realisatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling realisatiebelei- d fysieke leefomgeving Beheren van WRO-plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Afronden procedures WRO-plannen Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in beheerbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling beheerbeleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in toezicht- en handhavingsbeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling toezicht- en handhavingsb- eleid fysieke leefomgeving Het uitwerken van ruimtelijke kaders vastgelegd in exploitatiebeleid fysieke leefomgeving voor het ambtsgebied van de gemeente. (BusinessFunction) Ontwikkeling exploitatiebele- id fysieke leefomgeving AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 08:55:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 08:55:37 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Fysieke leefomgeving ontwikkeling
Definitie     Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-85c56921-70bb-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     fysieke leefomgeving ontwikkeling
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 05:52.