Beheren van documenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Beheren van documenten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versionering en check-in en check-out (locking). (ApplicationService) Ondersteunen van versiebeheer Applicatieservice voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationService) Tonen en bijwerken van documenten Applicatieservice voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationService) Aanmaken van documenten Applicatieservice voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationService) Metadateren documenten Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Applicatieservice voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationService) Maken en beheren templates AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 11:41:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 11:41:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Beheren van documenten
Definitie     Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten
Object ID     857ffaf7-da88-11e1-7023-0050568a1905
Object ID_nl     857ffaf7-da88-11e1-7023-0050568a1905
Original ID     id-c10ef22005da4393bd87baf008af8a2e
Semanticsearch     beheren van documenten
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:53.