Toepasbare regelscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Toepasbare regelscomponent
Contextdiagram
Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels verifiëren API Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Een REST API voor een aantal specifiek samengestelde operaties op de RTR (Registratie Toepasbare Regels) gegevens voor gerichte bevragingen. (ApplicationInterface) Samengesteld- e Registratie Toepasbare Regels Services API De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Een SOAP API voor het toepasbaar maken van activiteiten en het aanleveren en beheren van toepasbare regels. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels aanleveren ebMS Ondersteuning voor het aanleveren, beheren en inzien van en het samenwerken aan teopasbare regels in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen beheer toepasbare regels Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (ApplicationInterface) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API Een REST-API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bestuursorgaan een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, koppelen aan een behandeldienst. (ApplicationInterface) Behandeldien- st configuratie beheren API Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen Bevat alleen de toevoegingen (FlowRelationship) Aanbieden STTR-bestand ter publicatie (toevoegen) Bevat alleen de wijzigingen. Dit houdt in dat nog niet inwerking getreden toepasbare regels verijderd worden. Dit vergt het meesturen van het bestandsID van het STTR-bestand. (FlowRelationship) Aanbieden STTR- bestand ter publicatie (wijzigen) FlowRelationship Aanbieden STTR-bestand ter validatie RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship Lijst met verificatiefouten FlowRelationship Ophalen juridische regels Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Verwijderen STTR- bestand op basis van STTR-ID Deze svg is op 06-06-2024 13:05:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 13:05:32 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Toepasbare regelscomponent
Definitie     Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
GEMMA type     Referentiecomponent
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Projectstatus     Nieuw
Object ID     7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit     1
Integriteit     1 : financiële gevolgen: op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring.
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID_nl     7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Original ID     id-7f053bcc-9558-41ce-8a17-d3fa81fb7c17
Semanticsearch     toepasbare regelscomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:53.