Omgevingswet API-standaarden

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Omgevingswet API-standaarden
Contextdiagram
Grouping Omgevingswe- t API- standaarden Met deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload. (Constraint) Omgevingsdo- cument downloaden API-standaard Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API- standaard Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (Constraint) Samengesteld- e registratie toepasbare regels services API- standaard De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (Constraint) OW- validateservic- e API- standaard Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (Constraint) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten verbeeld worden in een kaartbeeld. (Constraint) Omgevingsdo- cument verbeelden API-standaard Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (Constraint) Ruimtelijke plannen opvragen API- standaard Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (Constraint) Toepasbare Regels verifiëren API- standaard Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn. (Constraint) Uitvoeren services API- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument presenteren API-standaard Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten (Grouping) API- standaarden Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst. (Constraint) Behandeldien- st configuratie beheren API- standaard Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (Constraint) Geo- validatieservic- e API- standaard Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). Onderdeel van de CRUD RTR gegevens API. (Constraint) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API-standaard Een REST API voor het raadplegen van de (meta)gegevens van Toepasbare Regels en het exporteren van het toepasbare regelbestand (in XML). (Constraint) Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API- standaard Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (Constraint) Verzoeksroute- ring API- standaard REST API is te gebruiken om de CPA voor de ebMS digikoppelingen te uploaden naar het DSO. (Constraint) CPA aanbieden API-standaard Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform. (Constraint) 3PAS API- standaard Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert. (Constraint) Samenwerkfu- nctionaliteit API-standaard Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (Constraint) Verzoek indienen API- standaard Met deze REST API kunnen de resources Activiteiten en Locatie worden ontsloten voor Toepasbare Regels uit de omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen API- standaard Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 19:44:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:44:56 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Omgevingswet API-standaarden
Definitie    
Object ID     7ee2938a-8209-4837-a8c9-81ad61783fdf
Object ID_nl     7ee2938a-8209-4837-a8c9-81ad61783fdf
Original ID     id-42dc7ba7b22d47b2bb95a18ae2259dbb
Semanticsearch     omgevingswet api-standaarden
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:19.