Common Ground vijflaagsmodel laag Procesinrichting

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Common Ground vijflaagsmodel laag Procesinrichting
Common Ground vijflaagsmodel laag Procesinrichting
Groep van generieke functies voor het kunnen aansturen van processen, uitvoeren van data-analyse en verantwoord gebruik van door aanbieders geleverde diensten. (Grouping) Procesinrichting Groep van generieke functies om burgers en bedrijven en gemeentelijke medewerkers passende processen te laten doorlopen. (Grouping) Processen en bedrijfsregels Ondersteunende software moet worden vooraf kunnen worden geconfigureerd en gebruikt bij het optimaal uitvoeren van processen. Doelen zijn onder andere om processen te stroomlijnen, efficiëntie te verbeteren, fouten te verminderen en transparantie te bieden in hoe taken worden uitgevoerd. Dit type functionaliteit wordt ook wel workflow- of Business Process Management functionaliteit genoemd. (Capability) Inrichten en uitvoeren van processen Bedrijfsregels moeten worden beheerd en toegepast om processen op de gewenste manier uit te voeren. Bedrijfsregels zijn specifieke richtlijnen, voorschriften of criteria die deels gebaseerd zijn op wet- en regelgeving en deels op gemeentelijke beleidskeuzes. Bij voorkeur zijn bedrijfsregels ontkoppeld van systemen en diensten die de uitvoering ondersteunen en zelfstandig vast te leggen. In de praktijk is dit vaak (nog) niet het geval. (Capability) Bijhouden en toepassen van bedrijfsregels Groep van generieke functies om de toegang tot diensten voor burgers en bedrijven en gemeentelijke medewerkers verantwoord te laten plaatsvinden. (Grouping) Verantwoording dienstgebruik Dienstenaanbieders moeten gegevens vastleggen over het gebruik van diensten door dienstenafnemers. Bijvoorbeeld door welke organisatie op welke moment een dienst heeft aangeroepen. Alle aanroepen van diensten, of deze nu succesvol zijn geweest of niet, moeten worden vastgelegd. Vastlegging is nodig ten behoeve van transparantie- en verantwoordingsdoeleinden. (Capability) Vastleggen van dienstgebruik Voor personen en applicaties moet worden bepaald of zij voldoende rechten hebben zijn om een bepaalde service te gebruiken. Bij voorkeur wordt voor autorisatie van diensten gebruik gemaakt van generieke voorzieningen waarbij benodigde gegevens centraal zijn vastgelegd. (Capability) Autoriseren van dienstengebruik Voor gebruik van diensten waarbij verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt moet worden gecontroleerd of sprake is van een gerechtvaardigd doel en juiste grondslag ('doelbindingsclaim'). Verwerkingen mogen alleen plaatsvinden als er 'een passend welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel' is. In het Register van verwerkingsactiviteiten is vastgelegd welke verwerkingsgronden bij gebruik van applicatiefuncties van toepassing zijn. (Capability) Controleren van doel en grondslag dienstengebruik Deze svg is op 05-06-2024 20:21:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:21:47 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Common Ground vijflaagsmodel laag Procesinrichting
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-7c2b03cc-457e-4ab4-ba76-c3c44014a2e4
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Common Ground vijflaagsmodel laag Procesinrichting
Documentatie  : De laag procesinrichting van het Common Ground vijflaagsmodel
Object ID  : 7c2b03cc-457e-4ab4-ba76-c3c44014a2e4
Viewtype  : Illustratie
GEMMA thema  : Common Ground
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 7c2b03cc-457e-4ab4-ba76-c3c44014a2e4
Original ID  : id-1d07989394264ace8fe75285d1b98107
Semanticsearch  : common ground vijflaagsmodel laag procesinrichting
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:41.