Common Ground vijflaagsmodel laag Interactie

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Common Ground vijflaagsmodel laag Interactie
Common Ground vijflaagsmodel laag Interactie
Groep van generieke functies om verantwoord applicatie-interfaces aan gebruikers te bieden voor toegang tot de gemeentelijke informatievoorziening. (Grouping) Interactie Groep van generieke functies om burgers en bedrijven en gemeentelijke medewerkers via verschillende kanalen verantwoord toegang te verlenen tot de gemeentelijke informatievoorziening. (Grouping) Kanalen en toegang Gebruikersinterfaces moeten beschikbaar worden gesteld aan gebruikers zodat zij gebruik kunnen maken van informatiesystemen die het uitvoeren van gemeentelijke processen ondersteunen. Het verdient de voorkeur om de logica waarmee gebruikersinteractie verloopt te ontkoppelen van de systemen die gebruikersinterfaces aanbieden. In de praktijk is dit vaak (nog) niet het geval. (Capability) Bieden van gebruikers interfaces Burgers en bedrijven moeten in staat worden gesteld om meldingen en aanvragen te doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van producten en diensten of het indienen van klachten. (Capability) Melden en doen van aanvragen door burgers en bedrijven Voor personen die gebruik willen maken van een gebruikersinterface moet de identiteit met voldoende zekerheid worden vastgesteld. Onder andere om via autorisatie te kunnen vaststellen of zij het recht hebben om bepaalde acties uit te voeren of toegang tot bepaalde gegevens te krijgen. Bij voorkeur wordt voor authenticatie gebruik gemaakt van generieke voorzieningen waarbij benodigde gegevens centraal zijn vastgelegd (bijvoorbeeld DigiD of eHerkenning). (Capability) Authenticeren van eindgebruikers Burgers en bedrijven moet zeggenschap worden geboden over hun persoonlijke gegevens. Ze moeten o.a. in staat worden gesteld om te weten welke gegevens de overheid over hen vastlegt en gebruikt, persoonlijke gegevens (digitaal) te delen, eenmalig te verstrekken, de eigen gegevens in te zien, te controleren en waar nodig te (laten) corrigeren,in te zien welke gegevens worden en zijn uitgewisseld. (Capability) Bieden van 'regie op gegevens' aan burgers en bedrijven Voor personen die gebruik willen maken van een gebruikersinterface moet worden bepaald of er voldoende rechten zijn om een bepaalde actie uit te voeren of toegang tot bepaalde gegevens te krijgen. Bij voorkeur wordt voor autorisatie van eindgebruikers gebruik gemaakt van generieke voorzieningen waarbij benodigde gegevens centraal zijn vastgelegd. (Capability) Autoriseren van eindgebruikers Deze svg is op 05-06-2024 20:21:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:21:47 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Common Ground vijflaagsmodel laag Interactie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-7bbe276d-8ac5-407d-aa6f-12c315583c9b
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Common Ground vijflaagsmodel laag Interactie
Documentatie  : De laag interactie van het Common Ground vijflaagsmodel
Object ID  : 7bbe276d-8ac5-407d-aa6f-12c315583c9b
Viewtype  : Illustratie
GEMMA thema  : Common Ground
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 7bbe276d-8ac5-407d-aa6f-12c315583c9b
Original ID  : id-d38cbf6b0233497eace1e40837fec453
Semanticsearch  : common ground vijflaagsmodel laag interactie
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:31.