Beleidskaders

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Beleidskaders
Beleidskaders
Driver Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek Driver Wet Digitale Overheid Driver Digitale samenleving Driver NORA Driver Wet Open Overheid ArchiMateNote GEMMA Beleidskaders Driver Actieplan Nederland Open in Verbinding Driver AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Driver Betere en goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief (BZK) Driver Big Data in een vrije en veilige samenleving Driver BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Driver Brede maatschappelijke heroverweging Rijksfinancien Driver Burger Service Code Driver Code goed openbaar bestuur NL Digitaal - Data Agenda Overheid https://www.noraonline.nl/wiki/Data_Agenda_Overheid (Driver) Data Agenda Overheid Driver Dienstverlening Position Paper (VNG) Digitale Basisinfrastructuur https://www.noraonline.nl/wiki/Digitale_Basisinfrastructuur (Driver) Digitale Basisinfrastructuur Driver DUTO (Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) Driver I-strategie Rijk 2021-2025 Driver Monitor Begrijpelijke Overheidsteksten Driver Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e- Overheid (NUP) Driver Nederlandse Digitaliseringsstrategie NL DIGIBeter https://www.noraonline.nl/wiki/NL_DIGIbeter NL DIGIbeter 2020 - Agenda Digitale Overheid https://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/07/nl-digibeter-2020.pdf (Driver) NL DIGIbeter Driver Overheid in contact Driver Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 Driver Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Driver Regie op Gegevens Digitale Overheid Driver Samenwerken op weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Driver Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie Driver Wat is Duurzaamheid (CBS) Driver Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Driver Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen Driver Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer ArchiMateNote NORA Beleidskaders Driver Agenda Digitale Veiligheid Driver Wet Modernisering Electronisch Bestuurlijk verkeer (Wmbev) Driver Wet electronische publicaties (Wep) Driver Bekendmakingswet Driver Europese open data richtlijn Driver Gemeenten Afkorting IBDS (opvolger Data Agenda Overheid) (Driver) Interbestuurlijke Datastrategie met daarin waarde gedreven digitalisering (Driver) Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering 8-3-2022 Driver Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) Driver Algemene wet bestuursrecht (Awb) Driver Grondwet https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/generieke-digitale-infrastructuur-gdi (Driver) Generieke digitale infrastuctuur Driver Digitoegankelijk Driver Informatiekundige visie Common Ground Driver Samenwerkende Catalogi Driver Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Deze svg is op 05-06-2024 20:11:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:11:47 CEST
Legenda
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Beleidskaders
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-72fab4ca-240c-4766-bf30-7c4ff72049eb
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Beleidskaders
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 72fab4ca-240c-4766-bf30-7c4ff72049eb
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Architectuurlaag  : Motivatie
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Overzicht
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 72fab4ca-240c-4766-bf30-7c4ff72049eb
Original ID  : id-555506fff5974e9f80cd2066982a1c48
Semanticsearch  : beleidskaders
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:56.