Casusregievoering sociaal domein

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Casusregievoering sociaal domein
Contextdiagram
Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievo- ering sociaal domein BusinessFunction Casus Coordinatie Applicatieservice die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationService) Bieden van triage- en diagnose- instrumenten Monitoring van deelplannen uitvoering op voortgang en resultaten. (BusinessFunction) Casus Monitoring Toekenning van deelplannen en taken aan betrokkenen op basis van het opgestelde plan. (BusinessFunction) Casus Toekenning Applicatieservice voor het beheren van casusregievoering (ApplicationService) Beheren van casusregievoe- ring Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Applicatieservice die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationService) Beheren van groepstraject Creatie en tussentijdse bijstelling van een plan van aanpak. (BusinessFunction) Casus Planvorming Vorming van een beeld van de situatie van de klant(en) inclusief behoeften en mogelijkheden. (BusinessFunction) Casus Beoordeling Evaluatie van resultaten, tussentijds en bij beëindiging. (BusinessFunction) Casus Evaluatie AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 07:37:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 07:37:21 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Casusregievoering sociaal domein
Definitie     Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen.
Toelichting     Voor processen die een vooraf bekende set van stappen/statussen doorlopen is zaakgericht werken geschikt. Voor meer dynamische, onvoorspelbare, processen is Adaptive Case Management geschikt.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Voor processen die een vooraf bekende set van stappen/statussen doorlopen is zaakgericht werken geschikt. Voor meer dynamische, onvoorspelbare, processen is Adaptive Case Management geschikt.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Object ID_nl     6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Original ID     id-6ffc6611-e0aa-43a2-85e4-4301cd1bda2f
Semanticsearch     casusregievoering sociaal domein
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:57.