iJw voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > iJw voor gemeenten
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo. (Constraint) iJw voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompo- nent Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Jeugdhulp. (ApplicationService) Gegevensuitw- isseling jeugdhulp Beschikbaar per 1-4-2017. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.1 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iJw standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iJw voor gemeenten 1.0 Vanaf 1 januari 2016 is iJw 2.0 beschikbaar voor Jeugdwet-ketenpartners. (Constraint) iJw voor gemeenten 2.0 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Beschikbaar per 1-4-2018 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.2 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iJw voor gemeenten 3.0 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.4 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iJw voor gemeenten actueel Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iJw voor gemeenten 2.3 Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 05-06-2024 19:21:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 19:21:36 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     iJw voor gemeenten
Definitie     Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet Jeugdhulp. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     Groene Vink
Compliancy URL     https://www.istandaarden.nl/modules/groene-vink
Beheerder     Zorginstituut Nederland
Afkorting     iJw
URL     https://www.istandaarden.nl/ijw
Object ID     6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-6c70cd30-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     ijw voor gemeenten
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:50.