iWmo voor gemeenten

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > iWmo voor gemeenten
Contextdiagram
Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo (Constraint) iWmo voor gemeenten Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcompo- nent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Deze versie bevat nieuwe en aangepaste functionaliteit door wijzigingen in wet- en regelgeving. (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.0 Groep van berichtuitwisselingsstandaarden volgens de StUF-standaard (Grouping) StUF- standaarden Constraint iWmo voor gemeenten 2.2 De actuele versie is de versie die door het GGK gebruikt wordt (Constraint) iWmo voor gemeenten actueel 1 januari 2015 is de release van het GGK met de ondersteuning voor een deel van berichtenset van de iWMO standaard. Deze versie is per 1-4-2016 uitgefaseerd. (Constraint) iWmo voor gemeenten 1.0 Beschikbaar per 1-1-2021 (Constraint) iWmo voor gemeenten 3.0 Beschikbaar per 1-4-2019 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.3 Kenmerkend voor iWmo 2.1 is dat XML de primaire taal is. Wordt van kracht medio juni 2017 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.1 Grouping Buitengemeen- telijke ketenstandaar- den Beschikbaar per 1-4-2020 (Constraint) iWmo voor gemeenten 2.4 Portaal en webservice voor de uitwisseling van berichten over Wmo. (ApplicationService) Gegevensuitw- isseling Wmo Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 29-05-2024 20:22:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 29-05-2024 20:22:57 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     iWmo voor gemeenten
Definitie     Informatie-uitwisseling tussen gemeenten en (zorg)aanbieders in kader van de wet WMO 2015. Het berichtenverkeer loopt via het gemeentelijke gegevensknooppunt (GGK) van het Inlichtingenbureau en aan de zorgaanbiederskant via Vecozo
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Compliancy     Groene Vink
Compliancy URL     https://www.istandaarden.nl/modules/groene-vink
Beheerder     Zorginstituut Nederland
Afkorting     iWmo
URL     https://www.istandaarden.nl/iwmo
Object ID     6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID     id-6c64e650-3cd5-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     iwmo voor gemeenten
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:50.