Veiligheidsdata-analyse

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Veiligheidsdata-analyse
Contextdiagram
Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdat- a-analyse Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Dataverwervin- g integrale veiligheid Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie criminaliteit Het visualiseren van de resultaten data analyses in de vorm van dashboards, stoplichten, grafieken etc. (BusinessFunction) Veiligheidsinfo- rmatie visualisatie Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie integrale veiligheid Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Dataverwervin- g georganiseerd- e criminaliteit AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 23:13:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 23:13:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Veiligheidsdata-analyse
Definitie     Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data.
Toelichting     Data is afkomstig uit meerdere interne en externe, digitale en niet-digitale bronnen. De nadruk ligt op het vergaren van kennis uit grote hoeveelheden gegevens en om specifieke, selectieve informatie. Doel is met name om inzicht te krijgen in waar aandacht nodig is (met bijvoorbeeld campagnes) of om het genereren van signalen. Bij het combineren van gegevensbronnen kunnen data science/bigdata-technieken worden toegepast voor het genereren van informatie.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Toelichting     Data is afkomstig uit meerdere interne en externe, digitale en niet-digitale bronnen. De nadruk ligt op het vergaren van kennis uit grote hoeveelheden gegevens en om specifieke, selectieve informatie. Doel is met name om inzicht te krijgen in waar aandacht nodig is (met bijvoorbeeld campagnes) of om het genereren van signalen. Bij het combineren van gegevensbronnen kunnen data science/bigdata-technieken worden toegepast voor het genereren van informatie.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     6685751f-9d53-441a-91b7-9de881eb9047
Object ID_nl     6685751f-9d53-441a-91b7-9de881eb9047
Original ID     id-6685751f-9d53-441a-91b7-9de881eb9047
Semanticsearch     veiligheidsdata-analyse
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:06.