Afleiden voor RC aanbieder

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Afleiden relaties voor Softwarecatalogus > Vormen > Afleiden voor RC aanbieder
ArchiMate-vorm Afleiden voor RC aanbieder
Vorm-id  : GEMMA/id-65736b09-b72a-47088-4ff6-60eaf79f1b7
ArchiMate-model  : GEMMA
ArchiMate-view  : Afleiden relaties voor Softwarecatalogus
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : 
ArchiMate-view  : 
Label  : Afleiden voor RC aanbieder
Plaatsing label (verticaal)  : Top
Plaatsing label (horizontaal)  : Left
X-coördinaat  : 120
Y-coördinaat  : 270
Z-coördinaat  : 21
Breedte  : 191
Hoogte  : 31
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #4f4f4f64
Vulkleur  : #ffffb964
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  : 
Afbeeldingsreferentie  : 
Plaatsing afbeelding  : 
Original ID  : id-65736b09b72a470884ff660eaf79f1b7
Semanticsearch  : afleiden voor rc aanbieder
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 07:05.