Publicatie dynamische parkeerdata

ArchiMate-modellen > GEMMA > Constraints > Publicatie dynamische parkeerdata
Contextdiagram
Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata. (Constraint) Publicatie dynamische parkeerdata (actueel) RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 09:46:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:46:21 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Constraint
Label     Publicatie dynamische parkeerdata
Definitie     Bedrijven en overheden hebben de landelijke Standaard voor Publicatie Dynamische Parkeerdata gedefinieerd voor gesloten parkeerlocaties en straatparkeren. De standaard is gemaakt voor de Nederlandse markt door aanbieders van parkeertechnologie en parkeerbeheerbedrijven (publiek en privaat), om zo door alle betrokkenen te kunnen worden gebruikt binnen de publiek private waardeketen van parkeerdata. Het is de ambitie dat op vergelijkbare wijze betrokkenen komen tot meer landelijke publiek private standaarden voor parkeerdata.
GEMMA type     Standaard
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Standaard
Beheerder     CROW
URL     https://kennisbank.crow.nl/kennismodule/detail/114039#114039
Object ID     63603964-8173-4908-9cdd-08a39346a2c6
Object ID_nl     63603964-8173-4908-9cdd-08a39346a2c6
Original ID     id-4c0214b6050241ea874d4e3cfb2715d8
Semanticsearch     publicatie dynamische parkeerdata
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:08.