Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Openbare orde en veiligheid applicatieservi- ces voor gemeente Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden criminaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationService) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisd- ata Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Het ondersteunen van de registratie van slachtoffers bij rampen. (ApplicationService) Ondersteunen slachtoffer registratie Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationService) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationService) Ondersteunen vergunningver- lening openbare orde en veiligheid Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationService) Ondersteunen van registreren agressiegevall- en Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationService) Machine learning criminaliteitsd- ata Grouping Openbare orde en veiligheid Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationService) Berekenen van relatienetwerk- en Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationService) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisic- o's AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 15:08:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 15:08:04 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Definitie     Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente
Toelichting     Domein en doelgroep
GEMMA type     Groep
Toelichting     Domein en doelgroep
GEMMA subtype     Domein en doelgroep
GEMMA type     Groep
Object ID     593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl     593847b5-d70f-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID     id-8a2c12c4c3194445a7a67636e828c3c8
Semanticsearch     openbare orde en veiligheid applicatieservices voor gemeente
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:57.