Afleiden relaties voor Softwarecatalogus

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Afleiden relaties voor Softwarecatalogus
Afleiden relaties voor Softwarecatalogus
Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Online opvragen BAG gegevens (ApplicationService) Raadplegen BAG ApplicationService Bijhouding BAG API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO-component Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct BAG LV koppelvlak is de op STUF LVBAG gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. (Constraint) BAG LV koppelvlak Standaardspecificatie van de BAG bevragen API (Constraint) BAG bevragen API- standaard De actuele versie van de specificatie waarmee de voorziening gebruikt kan worden, en voorgaande minor versies (Constraint) BAG bevragen API- standaard (actueel) Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemodel Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. (Constraint) BAG Grondslagen Catalogus ArchiMateNote Afleiden relatie naar API-standaard voor door LV aangeboden API ArchiMateNote Blijven afleiden voor door LV aangeboden applicatie-services (deze modellering is oud) ArchiMateNote Afleiden voor RC afnemer. Let op: relatie op standaardversie ipv standaard. Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcomponent (abstract component) De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API-standaard ArchiMateNote Afleiden voor RC afnemer ArchiMateNote Afleiden voor RC aanbieder ArchiMateNote In de GEMMA worden de verplichte / aanbevolen relaties gedefinieerd op de standaard. Voor de Softwarecatalogus zijn de verplicht / aanbevolen relaties gedefinieerd op de standaardversie (reden hiervoor is historie, zo was het gedefinieerd in de GEMMA 1) Versie 1.x van de Zaken API (Constraint) Zaken API-standaard v1.x ArchiMateNote standaardversies voor referentiecomponenten ArchiMateNote Af te leiden relaties voor de Softwarecatalgous ArchiMateNote standaarden voor landelijke voorzieningen RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht SpecializationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 23:07:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 23:07:08 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Afleiden relaties voor Softwarecatalogus
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-59368f7d-1421-446e-a560-69313d0842c4
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Afleiden relaties voor Softwarecatalogus
Documentatie  : -
Object ID  : 59368f7d-1421-446e-a560-69313d0842c4
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Template
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Detailniveau  : Detail
Scope  : Gemeente
Object ID_nl  : 59368f7d-1421-446e-a560-69313d0842c4
Original ID  : id-7ca04460a0c94974bac349d980dd1591
Semanticsearch  : afleiden relaties voor softwarecatalogus
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 18:10.