Beleidsdomeinen en Iv3

ArchiMate-modellen > GEMMA > Views > Beleidsdomeinen en Iv3
Beleidsdomeinen en Iv3
Grouping GEMMA bedrijfsobjectmodellen afgeleid van het Gemeentelijk Gegevensmodel Grouping 9 Interne organisatie Grouping 10 Dienstverlening Grouping 5 Sport, Cultuur en Recreatie Grouping 6 Sociaal Domein Grouping 1 Veiligheid en Vergunningen Grouping 8 Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke Vernieuwing Grouping 4 Onderwijs Grouping 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Grouping 0 Bestuur, Politiek en Ondersteuning Grouping 99 Kern Grouping 3 Economie Grouping 7 Volksgezondheid en Milieu Grouping HR Grouping Organisatie Grouping Vastgoed Grouping ICT Grouping Subsidies Grouping Inkoop Grouping Financien Grouping Dienstverlening Grouping Museum Grouping Sport Grouping Erfgoed Grouping Generiek Jeugd en Wmo Grouping WMO Grouping Inburgering Grouping Jeugd Grouping Participatie Grouping Gemeentebegrafenissen Grouping Schuldhulpverlening Grouping Sociale Teams Grouping Veiligheid en Vergunningen Grouping Omgevingswet Grouping Bouwen en Wonen Grouping Beheer Openbare Ruimte Grouping Meldingen Openbare Ruimte Grouping Leerplicht en Leerlingenvervoer Grouping Onderwijs Grouping Verkeer Grouping Parkeren Grouping Burgerzaken Grouping Politiek Grouping Griffie Grouping Dimensies Grouping Generiek Grouping BAG Grouping RSGB Model Grouping RGBZ Model Grouping Referentielijsten Grouping Economie Grouping Afval Grouping Archief Grouping Generieke Entiteiten Erfgoed Grouping Archeologie Grouping Monumenten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-06-2024 21:16:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 21:16:40 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Beleidsdomeinen en Iv3
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA/id-53580730-c0b4-4331-aa22-94887b92036a
ArchiMate-model  : GEMMA
Label  : Beleidsdomeinen en Iv3
Object ID  : 53580730-c0b4-4331-aa22-94887b92036a
Bron  : GGM
Scope  : Gemeente
Detailniveau  : Samenhang
Viewtype  : Toelichting
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
GEMMA URL  : https://gemmaonline.nl/index.php/GEMMA2/0.9/id-53580730-c0b4-4331-aa22-94887b92036a
Object ID_nl  : 53580730-c0b4-4331-aa22-94887b92036a
Original ID  : id-113b4d008f254b37a38a29f705cc4930
Semanticsearch  : beleidsdomeinen en iv3
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:47.