API-standaarden

ArchiMate-modellen > GEMMA > Groupings > API-standaarden
Contextdiagram
Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten (Grouping) API- standaarden Standaardspecificatie van de WOZ bevragen API (Constraint) WOZ bevragen API- standaard Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (Constraint) Geo- validatieservic- e API- standaard De Contactmomenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens die een contactmoment beschrijven. (Constraint) Contactmome- nten API- standaard Een REST API voor het beheren van de behandeldienstconfiguraties. Hierin kan een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is koppelen aan een behandeldienst. (Constraint) Behandeldien- st configuratie beheren API- standaard De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard De Klanten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van klantgegevens. (Constraint) Klanten API- standaard Grouping Haal Centraal API- standaarden Een REST API voor het bepalen van het bevoegd gezag en behandeldienst op basis van de meegegeven activiteiten en locatie per verzoek. (Constraint) Verzoeksroute- ring API- standaard Standaardspecificatie van de BAG bevragen API (Constraint) BAG bevragen API- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten in een geo-viewer worden gepresenteerd die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument presenteren API-standaard Een REST API voor het indienen van een vergunningaanvraag of een melding. (Constraint) Verzoek indienen API- standaard Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (Constraint) Toepasbare Regels verifiëren API- standaard Standaardspecificatie van de BRK bevragen API (Constraint) BRK bevragen API-standaard REST API is te gebruiken om de CPA voor de ebMS digikoppelingen te uploaden naar het DSO. (Constraint) CPA aanbieden API-standaard Grouping GEMMA standaarden indeling Standaardspecificatie van de BRP Personen bevragen API (Constraint) BRP Personen bevragen API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Historie bevragen API (Constraint) BRP Historie bevragen API- standaard Grouping Generieke functies API- standaarden Een REST API voor het ophalen van vragen en het beantwoorden van vragen (toepasbare regels) voor 1) de vergunningscheck, 2) het opstellen van een aanvraag en/of melding of 3) het checken welke maatregelen nodig zijn. (Constraint) Uitvoeren services API- standaard Grouping Omgevingswe- t API- standaarden Standaardspecificatie van de BRP Bewoning API (Constraint) BRP Bewoning API- standaard De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). Ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek bij een ander bevoegd laten afhandelen. (Constraint) Verzoek afhandelen API-standaard Met deze downloadservice kan de vigerende versie van een Omgevingsdocument in een zip bestand worden gedownload. (Constraint) Omgevingsdo- cument downloaden API-standaard Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Een REST API voor het raadplegen van de (meta)gegevens van Toepasbare Regels en het exporteren van het toepasbare regelbestand (in XML). (Constraint) Uitvoeren gegevens Toepasbare Regels API- standaard De Selectielijst API-standaard stelt de gegevens die horen bij de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen beschikbaar. (Constraint) Selectielijst API-standaard De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Reisdocumenten bevragen API (Constraint) BRP Reisdocument- en API- standaard Een REST API voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguraties. Hiermee kan een bestuursorgaan bij een activiteit, waarvoor het bevoegd gezag is, aangeven dat hiervoor een omgevingsoverleg is toegestaan. (Constraint) Omgevingsov- erleg configuratie beheren API- standaard Met deze REST API kunnen gegevens uit omgevingsdocumenten verbeeld worden in een kaartbeeld. (Constraint) Omgevingsdo- cument verbeelden API-standaard Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). Onderdeel van de CRUD RTR gegevens API. (Constraint) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen API-standaard Met deze REST API kunnen bestaande ruimtelijke plannen worden opgevraagd uit Ruimtelijkeplannen.nl. (Constraint) Ruimtelijke plannen opvragen API- standaard Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (Constraint) Catalogus opvragen API- standaard De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) De Verzoeken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van verzoekgegevens. (Constraint) Verzoeken API-standaard Grouping Zaakgericht werken API- standaarden De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (Constraint) OW- validateservic- e API- standaard Een REST API voor specifieke samengestelde services in de Registratie Toepasbare Regels. (Constraint) Samengesteld- e registratie toepasbare regels services API- standaard De Referentielijsten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van gegevens uit een aantal referentielijsten, waaronder Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen (Constraint) Referentielijst- en en Selectielijst API-standaard Een standaard voor het publiceren van kennisgevingen op het DRP platform. (Constraint) 3PAS API- standaard Standaardspecificatie van de BRP Tabellen bevragen API (Constraint) BRP Tabellen API-standaard Met deze REST API kunnen de resources Activiteiten en Locatie worden ontsloten voor Toepasbare Regels uit de omgevingsdocumenten die zijn gepubliceerd in de LVBB. (Constraint) Omgevingsdo- cument Toepasbaar opvragen API- standaard Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet realiseert. (Constraint) Samenwerkfu- nctionaliteit API-standaard AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 23:03:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 23:03:02 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     API-standaarden
Definitie     Groep van API specificaties die werken volgens de REST-architectuurstijl. Een deel van deze groep is vastgesteld als verplichte of aanbevolen standaard voor gemeenten
Object ID     4f1ed538-7f6a-4355-ba3a-b3d2f4987c3f
Object ID_nl     4f1ed538-7f6a-4355-ba3a-b3d2f4987c3f
Original ID     id-97abfee53fcf45d8a166cb27c5f4d5aa
Semanticsearch     api-standaarden
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jun 2024 om 17:45.