Inkoop- en contractmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA > BusinessFunctions > Inkoop- en contractmanagement
Contextdiagram
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmana- gement Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationService) Ondersteunen van contracten- en SLA-beheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersb- eheer Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop en contractmana- gement Applicatieservice om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationService) Ondersteunen van inkoop en contractmana- gement Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. (BusinessFunction) Aanbesteding Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbehe- er ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 09:05:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 09:05:17 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessFunction
Label     Inkoop- en contractmanagement
Definitie     Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
GEMMA type     Bedrijfsfunctie
Object ID     4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Object ID_nl     4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Original ID     id-4230dc51-fbc7-4e12-830d-0b64b3dac5d5
Semanticsearch     inkoop- en contractmanagement
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 06:09.