Producten-en-dienstencataloguscomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationComponents > Producten-en-dienstencataloguscomponent
Contextdiagram
Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencatalo- guscomponent StUF Zaaktypen Catalogus (StUF ZTC) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Informatiemodel voor de Zaaktype Catalogus 2 (ZTC2). (Constraint) StUF ZTC GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Applicatieservice voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationService) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten De Standaard voor Samenwerkende Catalogi is een set afspraken over het uitwisselen van informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties. (Constraint) Samenwerken- de Catalogi Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht Deze svg is op 05-06-2024 20:30:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-06-2024 20:30:03 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Producten-en-dienstencataloguscomponent
Definitie     Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.
Toelichting     De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Integriteit     1
Integriteit     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Object ID_nl     3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Original ID     id-3f12eec9-2b11-4388-869d-9507453e3707
Semanticsearch     producten-en-dienstencataloguscomponent
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 22:16.