Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten

ArchiMate-modellen > GEMMA > ApplicationServices > Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Contextdiagram
Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobje- cten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobje- cten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobje- cten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobje- cten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/v- ernietigen van informatieobje- cten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobje- cten Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobje- ct naar duurzaam formaat Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobje- cten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobje- cten Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservi- ces ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-06-2024 01:30:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2024 01:30:21 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationService
Label     Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Definitie     Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten.
Contextview     0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
Object ID     36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl     36bb333a-70f3-11e5-1099-005056a83192
Original ID     id-a3c70e79956f4755aa59b1f510ca0897
Semanticsearch     duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 mei 2024 om 23:13.